Masz pytania? Zadzwoń do mnie: (+48) 697 58 67 58

Plan Finansowy

Najpierw krótko i prosto…

Zastanów się nad prawdziwością tych stwierdzeń:

  1. W życiu (Twoim lub Twojego przedsiębiorstwa) posiadasz ograniczone zasoby czasu i pieniędzy.
  2. Zależy Ci na tym, aby móc wydawać jak najwięcej pieniędzy (na produkty, usługi, wsparcie bliskich, cele charytatywne, etc.), bo im więcej wydasz, tym wyższy Twój poziom życia (zadowolenie).
  3. Zależy Ci na tym, aby móc jak najwięcej czasu przeznaczać na swoje życie, a nie poświęcać czas na zarabianie po to żeby przeżyć.

Jeżeli w punkcie 1 odpowiedź jest negatywna i posiadasz jednak nieograniczone zasoby czasu i pieniędzy, to znaczy że nie dotyczą Cię dwa pozostałe. W przeciwnym wypadku, przynajmniej jedna twierdząca odpowiedź w punktach 2 i 3 oznacza, że posiadasz albo przydałby Ci się plan finansowy który spełni (w części lub całości) dążenia z tych punktów.

Zajmuję się budowaniem takich planów finansowych dla moich Klientów – mogę to zrobić również dla Ciebie. Nie jest to „magia” w stylu błyskawicznej „wolności finansowej” reklamowanej w kolorowych gazetach – rozmawiam z Klientami o nieskomplikowanych metodach, które może zastosować każdy kto dysponuje swoimi pieniędzmi. Jeżeli chce się poprawnie wybudować dom, to zaczyna się od wyboru jego projektu i kosztorysu prac. Tak samo ja tworzę finansowy projekt dla Ciebie. W prosty sposób dowiesz się jakie są Twoje możliwości działania i podejmiesz decyzję, czy chcesz taki plan realizować.

… a teraz uzupełnienie

Nie jest innowacyjnym odkryciem fakt, iż realizację jakiejkolwiek czynności najlepiej zacząć od jej zaplanowania. Co prawda zaparzenie herbaty nie wymaga głębokich dywagacji i rozpisania czynności krok po kroku (chociaż smakosze zielonej herbaty mogliby się z tym nie zgodzić), ale podróż dookoła świata będzie zdecydowanie łatwiejsza jeżeli będziesz w posiadaniu mapy (papierowej lub elektronicznej) z zaznaczoną trasą oraz odpowiesz sobie na odpowiednie pytania: Co chcesz osiągnąć/zobaczyć? Ile czasu na to poświęcisz? Co zrobisz w razie wypadku? Co zrobisz kiedy skończą Ci się pieniądze? Im więcej takich pytań, tym bardziej szczegółowy i możliwy do zrealizowania będzie Twój plan. Co więcej, łatwiej będzie Ci przezwyciężyć trudności w razie wystąpienia niepomyślnych scenariuszy, ponieważ zdając sobie sprawę z możliwości ich wystąpienia, na etapie planu obmyślisz odpowiednie ich rozwiązania.

W działalności przedsiębiorstw naturalne jest tworzenie planów rozwoju oraz różnych scenariuszy działania uzależnionych od sytuacji rynkowej. Stosując metodę zadawania i odpowiadania na dobrze zadane pytania, wskazaną w powyższym przykładzie, zarządzający od lat rozwijają przedsiębiorstwa. Ich rozwój najczęściej ma prowadzić do maksymalizacji wartości w czasie (zwiększanie wartości aktywów przy jednoczesnym zmniejszaniu wartości pasywów). Okazuje się, że gospodarstwa domowe stoją przed podobnymi dylematami i realizują podobne cele co przedsiębiorcy, a im większy stan posiadania (aktywów) w stosunku do zobowiązań (pasywów), tym mniej jest czynników mogących zagrozić ich funkcjonowaniu. Właściwy plan maksymalizacji wartości w czasie i jego odpowiednia realizacja jest istotnym elementem dążenia do realizacji celów biznesowych jak również wygodnego życia gospodarstwa domowego.

Na rynku finansowym istnieje bardzo dużo rozmaitych produktów finansowych, które można stosować aby realizować cel maksymalizacji wartości w czasie. Każdy z nich ma swoje założenia, które w idealnej sytuacji równoważą się z oczekiwaniami Klienta. Jednak aby doprowadzić do takiego idealnego dopasowania należy posiadać odpowiedni plan, skonkretyzowane oczekiwania oraz szeroką możliwość wyboru produktów finansowych połączoną z wiedzą na temat ich funkcjonowania. Pomagam moim Klientom w takim dopasowaniu produktów finansowych z ich oczekiwaniami, a wszystko to poprzedzam analizą finansową. Dzięki temu możesz uzyskać maksymalną efektywność swoich decyzji przy minimalnych nakładach czasu ze swojej strony. W efekcie końcowym chodzi o to, aby wartość Twojego gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa została zmaksymalizowana  czasie.