Bieżąca płynność finansowa gospodarstwa domowego może być naruszona w razie śmierci, wypadku lub zachorowania jednego z żywicieli rodziny prowadzącego do utraty części dochodów. W efekcie poziom życia tego gospodarstwa domowego prawdopodobnie znacznie się obniży oraz może to doprowadzić do zaległości w spłatach zobowiązań takich jak na przykład kredyt hipoteczny zabezpieczony na nieruchomości w której zamieszkują bliscy.

Określenie najbardziej prawdopodobnych zdarzeń oraz ich skutków finansowych jest kluczem do wybrania odpowiedniego produktu ubezpieczeniowego. Mam dostęp do szerokiej gamy ubezpieczeń zabezpieczających Ciebie i/lub Twoją rodzinę przed wymienionymi na początku zdarzeniami losowymi.